E-books-lijst

Deze lijst toont alle e-books die via de Bibliotheek van de UvA toegankelijk zijn. De symbolen yes (wel) of no (niet) geven aan of per e-book meer dan 50 pagina's en/of meer dan 25% digitaal in Canvas, een e-reader of een gedrukte reader mag worden overgenomen.
Je mag dit materiaal alleen tijdens de module aanbieden.

Navigeer onderaan de bladzijde naar de lijsten met e-journals en uitgevers / platforms.

Titel Auteur(s) / organisatie Jaar URL Uitgever/platform Zoekveld Digitale overname Gedrukte overname
Downloaden van gegevens over de e-books van de server.
Titel Auteur(s) / organisatie Jaar URL Uitgever/platform Zoekveld Digitale overname Gedrukte overname