Uitgevers en platforms

Deze lijst toont alle uitgevers / platforms die via de Bibliotheek van de UvA toegankelijk zijn. De symbolen yes (wel) of no (niet) geven aan of uitgever / platform meer dan 50 pagina's en/of meer dan 25% digitaal in Canvas, een e-reader of een gedrukte reader mag worden overgenomen.
Je mag dit materiaal alleen tijdens de module aanbieden.

Navigeer onderaan de bladzijde naar de lijsten met e-books en e-journals.

Uitgever/platform Digitale overname Gedrukte overname
Downloaden van gegevens over de uitgevers / platforms van de server.
Uitgever/platform Digitale overname Gedrukte overname